Πιστοποιητικά
 • Κίνα Dongguan Color Wind Plastic Product.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο:
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Dongguan Color Wind Plastic Product.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο:
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

QC σχεδιάγραμμα

QC/Technical υποστήριξη

 

Τα κριτήρια επιθεώρησης που καλύπτουν την ποιότητα, ποσότητα, χαρακτηρίζοντας και συσκευάζοντας είναι βασισμένα στις προδιαγραφές του πελάτη και τα δείγματα αναφοράς, όπως προβλέπεται.

 

 

Dongguan Color Wind Plastic Product.LTD έλεγχος ποιότητας 0

Dongguan Color Wind Plastic Product.LTD έλεγχος ποιότητας 1